Nordic Chic Topcoat, 500 ml

Pris:
320 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Kommentar till butiken:
Finns i lager

NORDIC CHIC TOP COAT  ska appliceras på trä, som har målats med Nordic Chic Furniture Paint. En noll-VOC, lösningsmedelsfri miljövänligt topplack vilket ger en fin silkeslen yta som du kan torka av med en fuktig trasa.
Det kommer att skydda ytan och det kräver inte samma underhåll som vaxet.
Täckning: Cirka 70-90 milliliter per kvadratmeter.
En halv liter är tillräckligt för 6-8 kvadratmeter - beroende på underlaget.
Vår NYA FORMULA Topcoat kan användas både inomhus och utomhus.
Färg: Klar
Tunnare: ej tillgängligt - produkten är färdig att användas.
Torktid: Beroende på rumstemperatur och relativ fuktighet, produkten är normalt beröringstorr efter 15-30 minuter och redo för slipning efter 45 minuter.
En andra strykning efter 2 timmar.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
Förberedelse: Ytan ska vara torr, absorberande och fri från fett och damm.
Användning: Applicera Nordic Chic Top Coat outspädd i två lager.
En lätt slipning rekommenderas efter det att det första skiktet har torkat
(kornstorlek 180 - 240).
Applicera Nordic Chic Top Coat tunt.
Verktyg: Borste, rulle eller en lämplig sprutanordning (t.ex. Airless eller Aircoat). Applicera sparsamt.
Använd tvålvatten för att rengöra verktygen.
Lagring: Förvara behållare tätt tillslutna på en sval men frostfri plats.

Ingredienser: Vatten, jordpigment, tensider, mineralpåfyllningsmaterial, ättikaester, 0,1% syntetiskt konserveringsmedel (MIT / BIT)
Säkerhet: Även om det inte är giftigt förvaras utom räckhåll för barn.
Avfallshantering: Låt oanvänd topcoat torka. Bli av med resterna enligt gällande lokala regler. Töm inte i avloppet.
VOC-direktiv: VOC-innehåll (g / l): 0,01